Dokumen

DOKUMEN-DOKUMEN WAJIB YANG PERLU DISEDIAKAN (SALINAN)

 

BEKERJA:

- salinan IC driver

- salinan lesen driver

- salinan bil api / air / telekom / astro yang TERKINI

- salinan IC penjamin (keluarga/kawan)

 

STUDENT:

- salinan IC driver

- salinan lesen driver

- salinan kad pelajar driver

- salinan IC penjamin (keluarga/kawan)

 

Para pelanggan kereta sewa hendaklah mempunyai dokumen-dokumen seperti diatas bagi memudahkan sebarang urusan kereta sewa. Proses ini sangat PENTING bagi kedua-dua belah pihak sekiranya berlaku apa-apa masalah sepanjang tempoh sewaan berjalan. Syarikat Kereta Sewa Klang tidak akan melayan sebarang urusan kereta sewa sekiranya anda tidak mempunyai bdokumen-dokumen wajib seperti diatas. Harap maklum.